БЖС ПРЕДИ

Българските жени започват да се организират още в средата на миналия век.
Първото женско дружество е създадено през 1857 г. в Лом. А през 1901 г. представители на голяма част от женските дружества в страната  учредяват Българския женски съюз (БЖС) като национална организация на българските жени. Организацията има за цел да се бори за икономически и политически права на жените, като правото да бъдат избирани за членове на училищните настоятелства и да упражняват адвокатската професия. След комунистическия преврат в България всички неправителствени организации, между които и БЖС, са забранени.

БЖС ДНЕС

БЖС е възстановен през 1993. Организацията разполага с 103 местни дружества в страната, в които членуват около 5 000 жени. Женските дружествата са резултат от процеса на възраждане на гражданското общество в България. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Президент:
Юлия Берберян-Малеева - член на Парламента, майка и треньор на трите сестри Мануела, Катерина и Mагдалена Малееви, тенис шампионки в първата десятка на световната ранг листа.

Вице-президент:
Весела Джарова - научен сътрудник по химия и екология в Медицинския университет в София.

 
Секретар:
Валентина Златанова - кандидат на социологическите науки, старши научен сътрудник в Социологическия институт към БАН, завеждащ отдел "Социология на поведенческите отклонения".

 

Членове:
Галина Ризова - кандидат на социологическите науки, доцент в Института по демография към БАН. 

Цветанка Кипрова - ст.н.с. ,кандидат на медицинските науки. 

Емилия Рибарска - икономист, счетоводител. 

Анна Данаилова - художник. 

 

БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ СЪЮЗ
БЪЛГАРИЯ, София 1000, бул."Дондуков" № 9

тел./факс (+359 2) 980 71 69

тел. (+ 359 2) 980 7556

 

Design by :::...Design by Jamy Co....:::